مطالب مرتبط با چشمی ( حسگرها ) ی درب اتوماتیک شیشه ای

انواع سنسور های درب اتوماتیک

سنسورها انواع مختلفی دارند. بیشتر آنها صدا ، نور ، فشار یا حرکت را حس می کنند. این سنسور های اغلب در جایی دور از چشم ما تعبیه شده اند، به عنوان مثال سنسورهای فشار ممکن است در یک تشک لاستیکی جلوی درب پنهان شده باشند. هنگامی که روی تشک قدم می گذارید ، سنسورها سیگنالی را به درهای اتوماتیک می فرستند. اینگونه می دانند که باید باز شوند.

ادامه مطالعه

سنسور مادون قرمز پسیو

سنسور سیستم درب اتوماتیک، مانند حواس پنج گانه عمل می کند.

سنسور سیستم درب اتوماتیک، اقسام مختلفی را شامل می شود که بنابر مکان نصب و کاربرد درب اتوماتیک، انتخاب می شود. اکثر این سنسورها می توانن...

ادامه مطالعه

درب اتوماتیک خود را با خیاله راحت بخرید

روح بخشیدن به هوشمندی با سنسور درب اتوماتیک

درب های اتوماتیک را می توان یکی از نمونه های بارز شروع هوشمندی در دنیای امروز بدانیم. هوشمندی به این معنی که یک وسیله بتواند کارایی خود...

ادامه مطالعه