مطالب مرتبط با انواع کنترل باکس های درب اتوماتیک شیشه ای

کنترل باکس، مغز متفکر سیستم درب اتوماتیک است.

کنترل باکس درب اتوماتیک بخش اصلی و مرکزی درب اتوماتیک است که عملکرد بخش های مختلف مانند سنسورها، اپراتور و … کنترل کرده و نیز با یکدیگر هماهنگ می کند. کنترل باکس درب اتوماتیک، کنترل موتور، کنترل و تنظیم سرعت باز و بسته شدن درب، قفل درب را بر عهده دارد و مانند اتاق فرمان برای درب به حساب می آید.

ادامه مطالعه

ویژگی های کلی انواع کنترل باکس درب اتوماتیک

نیای امروز دنیای وسایل هوشمند است. دیگر انسان دارد کم کم خودش را بازنشسته می کند و می نشیند یک گوشه و نظاره می کند کارهایی که دیگر بر عهده وسایل است. تلویزیون خودش می داند چه چیزی را به شما نشان دهد، غذا خودش آماده می شود، چراغ ها خودشان روشن و خاموش می شوند و درب ها خودکار باز و بسته می شوند.

ادامه مطالعه

کنترل باکس درب اتوماتیک

نترل باکس درب اتوماتیک یا کنترل یونیت (Control Box یا Control Unit) به عنوان مرکز اصلی دریافت سیگنال ها و ارسال فرمان های مختلف مثل سرعت باز و بسته شدن که در عملکرد محکم یا نرم آن تأثیرگذار است، زمان باز و بسته شدن، تجزیه و تحلیل سیگنال های مختلف و غیره اشاره کرد.

ادامه مطالعه