مطالب مرتبط با انواع کنترل باکس های درب اتوماتیک شیشه ای

کنترل باکس، مغز متفکر سیستم درب اتوماتیک است.

کنترل باکس درب اتوماتیک بخش اصلی و مرکزی درب اتوماتیک است که عملکرد بخش های مختلف مانند سنسورها، اپراتور و ... کنترل کرده و نیز با یکدی...

ادامه مطلب

ویژگی های کلی انواع کنترل باکس درب اتوماتیک

دنیای امروز دنیای وسایل هوشمند است. دیگر انسان دارد کم کم خودش را بازنشسته می کند و می نشیند یک گوشه و نظاره می کند کارهایی که دیگر بر ...

ادامه مطلب